اخبار از Balçık

ترموستات ترموستات BALÇIK ترکیبی برای ترموستات الکترونیکی برای بخاری آب

محصول جدید - ترموستات پایه ترکیبی

عناصر گرمایش BALÇIK مشارکت نمایشگاه ISK SODEX 2016

مشارکت نمایشگاه Sodex

شركت الكتريسيته حرارتي BALÇIK شرکت MCE Expocomfort 2016

شرکت MCE Exhibitionocomfort