×

Formularz kontaktowy

JASNA TECHNOLOGIA WYLOTU

Wysoce zaawansowany technologicznie proces obróbki termicznej wykonywany na naszych elementach grzejnych ze stali nierdzewnej dzięki starannie kontrolowanej atmosferze pieca, dzięki czemu uzyskano czystą, gładką, pozbawioną kamienia powierzchnię metalu. Podczas metodzie typowego i tradycyjnego wyżarzania rurowego dla rurowych elementów grzejnych z płaszczem, ogrzewana stal osłonowa łączy się z tlenem w powietrzu tworząc warstwę tlenkową na powierzchni stali i uzyskując ciemny i czarny kolor. Przy wyżarzaniu jasnym różnica polega na tym, że osłona ze stali nierdzewnej elementu grzejnego jest ogrzewana w piecu wypełnionym gazami, takimi jak wodór lub azot, aby zapobiec tworzeniu się kamienia tlenkowego. Element grzewczy wychodzi z jasnego pieca do wyżarzania o tej samej powierzchni, co podczas wchodzenia do pieca.

Jasne wyżarzanie przeprowadza się w piecu pełnym wodoru (H2) w temperaturach w zakresie od 1040 ° C do 1100 ° C, po którym następuje szybkie chłodzenie. Wodór NIE jest utleniaczem i dlatego nie tworzy się żadne utlenianie powierzchniowe, a trawienie nie jest już wymagane po jasnym wyżarzaniu.

Główną zaletą tej technologii, poza jasną i równą powierzchnią, która ułatwia dalszą obróbkę rur, jest poprawiona odporność na korozję osłony elementu grzejnego. Taka obróbka, prowadzona w procesie produkcyjnym, zapewnia całkowite rozwiązanie ewentualnych węglików wytrąconych na granicy ziaren, dzięki czemu uzyskuje się matrycę austenityczną wolną od wad. Pozwala to uniknąć niebezpiecznych zjawisk korozji międzykrystalicznej.
Struktura austenityczna otrzymana przez wyżarzanie jasne jest jednorodna i ma regularne uziarnienie; Konsekwencją jest poprawa właściwości wytrzymałościowych stali nierdzewnej, w szczególności trakcji i wydłużenia, ze wzrostem plastyczności i zmniejszeniem naprężenia szczątkowego.

Rozległe testy BALÇIK pozwoliły zbadać różnicę procesów wyżarzania rurowych elementów grzejnych. W środowisku morskim przeprowadzono test atmosferyczny. Środowisko wybrano ze względu na jego wysoką temperaturę, stężenie soli i wilgotność, a okres testowy trwał 12 miesięcy.
Inżynierowie porównali rury z dwóch różnych linii produkcyjnych:
Konwencjonalne, typowo wyżarzane i jasne wyżarzane. Celem badań było porównanie odporności na korozję elementów grzejnych w celu oceny wpływu technologii wyżarzania jasnego na jakość powierzchni rur.

Po okresie testowania każdą probówkę podzielono na dwie połówki w celu zbadania powierzchni za pomocą mikroskopu optycznego. Oczywiste jest, że jasny wygrzany element grzejny wykazuje najlepszą odporność na korozję. Jest jeszcze jasny i lśniący nawet po roku ekspozycji morskiej.
Konwencjonalnie typowo wygrzewany element grzejny wykazywał gorszą sprawność korozyjną w porównaniu z jasną rurą wyżarzaną.

TOP
Otwórz czat
Potrzebuję pomocy?
Powered by