×

İletişim Formu

YEŞİL DÜŞÜNME

Sürdürülebilir enerji çözümleri günümüzde dünyamızın en önemli konusu. BALGI tarafından iyi bilinir ve ürün tasarımından, geliştirilmesine, üretim aşamalarına kadar çevre dostu yaklaşımımızla amacımız piyasaya daha verimli ürünler sunmaktır.
Evsel ve endüstriyel uygulamalar için farklı uygulamalarda, eleman gücünün azaltılması, eleman ısıtma sıcaklıklarının kontrolü ve fiili eleman ısınma süresi, enerji tüketimini ve dolayısıyla çevremiz üzerindeki etkilerin sınırlandırılmasına katkıda bulunur.

Aynı Yüksek Sıcaklıklardaki Düşük Maliyetli
Borulu ısıtma elemanlarının üretimi için çeşitli hammadde alternatifleri sadece bir ısıtma elemanının maliyetini değil aynı zamanda enerji verimliliğini de etkiler.
Üretim için bir veya bir hammadde kombinasyonu seçerek, temel bir elemanın ısıtma performanslarını artırmak mümkündür.

Enerji Tasarrufu için Ürün Geliştirme ve Tasarım
Borulu ısıtma elemanları, uygulama alanı için, verimlilik ve performans ayrıştırıcıları açısından özel olarak tasarlanmalıdır.
Müşterilerimizle birlikte teknik ekibimiz, ısıtma elemanını ve uygulama alanını titizlikle analiz eder, güç, şekil ve malzeme açısından en verimli ve ideal ısıtma elemanını tasarlamak, gereksiz kullanım ve tüketimden tasarruf etmek için nihai üründe tasarruf eder.
Aşağıda görebileceğiniz grafik, uygulamadan önce bir ısıtma elemanının enerji verimliliğini, ithalattan önce ve uygulamadan sonra içerideki sıcaklık değerleri ve sıcaklık farklarıyla birlikte, ithalat öncesi ve iyileştirme projelerinden birini göstermektedir.

ÜST