محصول جدید

ترموستات نوع ترکیبی بافت است

توسعه فناوری ما همراه با شریک ما در زمینه الکترونیک نهایی شده است و ما خوشحالیم که ترموستات Hybrid Stem Stem خود را برای آبگرمکن های نسل جدید به شما معرفی می کنیم که ترکیبی از ایمنی سنتی و عملکرد مدرن است.

 

کاتالوگ حرارتی HYBRID STEM

شما می توانید کاتالوگ خود را از طریق لینک در سمت راست دانلود کنید، یا می توانید آن را زیر آنلاین ببینید.
TOP
گپ باز کردن
کمک خواستن؟
طراحی شده توسط