ما را در ISK SODEX به ما بپیوندید!

ما خوشحالیم که اعلام می کنیم که فن آوری های گرمای الکتریکی BALÇIK در نمایشگاه ISK SODEX نمایش داده خواهد شد که در استانبول ترکیه از 4 به 7 May 2016 برگزار خواهد شد.

برای کشف فرصت های همکاری آینده ما و یا فقط به شما خوش آمد می گویم، ما بسیار خوشحال خواهد شد که شما را در ایستگاه ما را ببینید.

تالار 5 - پایه A15

در صورتی که قصد دارید از این نمایشگاه بازدید کنید، برای تنظیم یک جلسه پیش از موعد در ایستگاه ما، اگر شما می توانید با ما تماس بگیرید، بسیار قدردانی خواهد شد.

TOP