Tänkande GRÖN

Hållbara energilösningar är idag det viktigaste ämnet i vår värld. Det är välkänt av BALÇIK och genom vårt miljövänliga tillvägagångssätt från produktdesign, utveckling till tillverkningsstadiet är vårt mål att erbjuda mer effektiva produkter till marknaden.
På olika tillämpningar för hushålls- och industriapplikationer bidrar minskningen av elementkraft, kontroll av elementets värmtemperatur och aktuell elementuppvärmningstid till att begränsa energiförbrukningen och därmed vissa effekter på vår miljö.

Låg kostnad med samma höga temperaturer
Olika råmaterialalternativ för produktion av rörformiga värmeelement påverkar inte bara kostnaden för ett uppvärmningselement utan också effekten av energieffektiviteten.
Det är möjligt att öka värmeföreställningarna hos ett grundelement, genom att välja en eller en kombination av råvaror för tillverkningen.

Produktutveckling och design för energibesparing
Rörformiga värmeelement måste speciellt utformas för applikationsområdet, vad gäller effektivitet och prestandaförhållande.
I samarbete med våra kunder analyserar vårt tekniska team värmeelementet och applikationsområdet noggrant för att utforma det mest effektiva och ideala värmeelementet när det gäller kraft, form och material för att spara från oönskad användning och konsumtion på slutprodukten.
Den graf som du kan se nedan visar vårt effektivitetsförbättringsprojekt, före värme och efter förbättring av energieffektiviteten hos ett värmeelement i applikationsområdet, tillsammans med värmevärdena och värmeskillnaderna inuti.

TOPP
Öppen chatt
Behövs hjälp?
powered by