STEM TYPE THERMOSTATS FÖR VATTENVÄRME

BALÇIK har alltid varit termostater och är känd över hela världen för kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet hos sina produkter.
Ett särskilt kunnande när experimenterande material, en lång erfarenhet av att producera och styra uppvärmning matchat med det mest avancerade laboratoriet inom forskningsområdet möjliggjorde BALÇIK att uppnå många tekniska lösningar.
Standardiserad produktion, datoriserad process med termostatkalibrering samt strikta kontroller gör det möjligt för BALÇIK att producera den bästa möjliga produkten.

BESKRIVNING
Termostat med enkelpolstångskontroll och dubbelpol säkerhetsbegränsare
FUNKTIONER
Kombinerad kontroll och säkerhetsfunktion
Bimetall för självständigt återställande säkerhetsalternativ
Direkt plug-in till värmeelement för att minska lednings- och monteringskostnader
Tändskyddshölje
Fabriksinställd fast temperatur, OEM justerbar eller slutanvändarens inställbara temperatur
Flera kontrollknapp alternativ
Anslutning för signallampa
DRIFT
Differensialexpansionen av detekteringselementet orsakar öppnandet av en snap-action-brytare i termostaten.
Vid onormal temperaturökning i stammen eller traditionell bimetall säkerställs dubbelpolens säkerhet. Begränsaren är manuellt återställbar.

KLICKA FÖR ATT SE ALLA DIFFERENTA TYP AV STEM TYPE THERMOSTATS FRÅN VÅRA PRODUKTKATALOG

TOPP
Öppen chatt
Behövs hjälp?
powered by