GELECEĞİ DÜŞÜNÜYORUZ

Sürdürülebilir enerji çözümleri günümüz dünyasının en önemli konusudur, her zamankinden daha fazla. BALÇIK tarafından çok iyi tanınmakta olup, ürün tasarımından geliştirmeye, üretim aşamalarına kadar çevre dostu yaklaşımımızla amacımız pazara daha verimli ürünler sunmaktır.
Evsel ve endüstriyel uygulamalar için farklı uygulamalarda, eleman gücünün azaltılması, eleman ısıtma sıcaklıklarının ve gerçek eleman ısıtma süresinin kontrolü, enerji tüketiminin ve dolayısıyla çevremiz üzerindeki bazı etkilerin sınırlandırılmasına katkıda bulunur.

Aynı Yüksek Sıcaklıklarda Düşük Maliyet
Borulu ısıtma elemanlarının üretimi için çeşitli hammadde alternatifleri, sadece bir ısıtma elemanının maliyetini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda enerji verimliliğini de etkiler.
Üretim için hammaddelerin birini veya kombinasyonunu seçerek temel bir elemanın ısıtma performanslarını artırmak mümkündür.

Enerji Tasarrufu İçin Ürün Geliştirme ve Tasarım
Borulu ısıtma elemanları, verimlilik ve performans parametreleri açısından uygulama alanına özel olarak tasarlanmalıdır.
Müşterilerimizle işbirliği içinde, teknik ekibimiz güç, şekil ve malzeme açısından en verimli ve ideal ısıtma elemanını tasarlamak, nihai üründe gereksiz kullanım ve tüketimden tasarruf etmek için ısıtma elemanı ve uygulama alanını dikkatlice analiz eder.
Aşağıda görebileceğiniz grafik, uygulama alanındaki bir ısıtma elemanının uygulama öncesi ve iyileştirme enerji verimliliği ile içerisindeki ısıtma değerleri ve ısı farkları ile birlikte verimlilik iyileştirme projemizden birini göstermektedir.

ÜST