FIRIN İÇİN ISITICI REZİSTANSLAR

ÜST ISITICI REZİSTANS
Fırın rezistansları , fırın kapıları açıldığında da görülebileceği gibi, üst ve alt boşluğa yerleştirilmiştir ve pişirme fonksiyonlarını iki yolla gerçekleştirirler: konveksiyonel veya radyal ısı transferi ile. İlk işlev, 750 ° C'yi aşmayan ılımlı bir özgül yüke sahip bahsedilen ısıtıcı elemanlar tarafından gerçekleştirilir. Bu açıdan ve fırının daha kısa boyutlarını da göz önünde bulundurarak, gücün genellikle 800 - 1100 Watt aralığında olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle, bu güce karşılık gelen spesifik yüzey yükü 4 Watt / cm²'dir.
Isıyı yaymanın ikinci en tipik yolu, genellikle "ızgara dirençleri" olarak bilinen ızgara tipi pişirme elemanlarıdır. Bu tür pişirmedeki ısıtıcı eleman 800 ° C civarında veya daha yüksektir. Bu sıcaklığa ulaşmak ise 1500-2000 Watt arasındaki güçlerle mümkün olabilir. Bu güç aralığına karşılık gelen özgül yüzey yükü, elemanın uzunluğuna bağlı olarak 5 ila 7 Watt / cm² aralığında olabilir. Fırınlar genellikle üst ısıtıcı eleman ve ızgara elemanının birlikte kullanıldığı kombinasyonlarda üretilir. En önemli ızgara direncine gelince, üst direnç + ızgara direnci kombinasyonu ile oluşacak şekilde birbirlerine zıt olduklarını görüyoruz.
Elementin her formunun ve geometrik yapısının, farklı termal yayılma ve pişirme sağladığı bilinmektedir. Koruyucu bir kılıf içine yerleştirilmiş uygun formdaki termostat çubukları, ısıtılmış hacim içindeki termal sıcaklığın ayarlanması ve kontrol edilmesi için kullanılır. Bu tür ürünlerin genel özelliği, bir veya daha fazla destek çubuğu vasıtasıyla fırına sabitlenmeleridir.
Fırın tavanının temizliğini kolaylaştırmak için yukarıdan çekilerek çıkarılabilen farklı tipte ısıtıcılar da kullanıma sunulmaktadır.

ALT ISITICI REZİSTANS
Alt rezistanslar takımr rezistanslar, fırın pişirme alanının kolay temizlenmesini sağlamak için genellikle iç alan yüzeyinin altındaki boşluğa monte edilir. Fırının dibi tarafından sağlanan koruyucu kılıf ve ortalama düşük bir değer ile tasarlanan elektrik gücü, ısı transferini sağlamada doğal bir konveksiyon işlevi görür.
Eşit koşullar altında bu ve benzeri ürün gruplarında konvektif ısı transfer verimi üst ısıtıcı elemanlara göre daha yüksektir çünkü ısıtıcının altta konumlandırılması dairesel hareketlerle daha kolay doğal konveksiyon yapılmasını sağlar.
Isı akış yönü ve izotermal pişirme ortamı, ısıtılacak mahal çevresine göre dizayn edilen ısıtıcının şekline bağlıdır. Böylelikle fırının ortasına yanlarından konvektif hava akışı sağlanır. Burada sağlanan şekiller, bu işlev için tasarlanmış en tanınmış şekillerden yalnızca bazılarıdır. Gerekli güç genellikle 1000 - 1300 Watt arasındadır. Isıtılmış yüzeydeki özgül yüzey yükü 2 ile 4 Watt / cm² arasında değişir. Beklenen tipik konfigürasyon, yalnızca bir ısıtıcı elemanının kullanılmasıdır. Ayrıca çift elemanlı seri veya paralel çözümler çok özel uygulamalar için kullanılabilir (örn. Pirolitik). Termal performans taleplerinin makul seviyelerde ve geniş geometrik toleranslarda geri kalanı, daha sınırlı ısıtıcı elemanlarının kullanımına izin verir ve ayrıca ısıtma fonksiyonunun maliyetini düşürür.

FAN TİPİ ISITICI REZİSTANS
Pervaneli pişirme işlevi genellikle 7 ila 12 Watt / cm² aralığında yüksek spesifik yüzey yükleriyle karakterize edilir - bu, yüksek güç değeri ve daha küçük boyut kombinasyonunun geliştirilmesinin bir sonucudur. Isıtıcı elemanın şekli, hava akışını sağlayan fanı çevreleyen her zaman daireseldir ve bir, iki veya üç bitişik sargıdan oluşur. Aşağıda sunulan basit tasarım özelliklerine göre 6.1 ve 6.40 mm boru çapları üretimimizde mevcuttur. Çift sargılı ısıtıcı için güç seviyesi 1500 ila 2500 Watt arasındadır ve üçlü sargılı ısıtıcı için 3500 Watt'a kadar çıkabilir. Bu elemanlar, her yöne hava akışı sağlayan, söndürme yoluyla ısı üreten, doğru boyutlandırılmış, sabit uygulamalar için uygundur. Bu yöntem aynı zamanda aşırı ısınmanın bir sonucu olarak dirençli filaman erimesini de önler.

KATALOĞUMUZDAN, FARKLI MODELLEDEKİ FIRIN REZİSTANSLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

ÜST